Opiskelijan toimeentulo

Opiskelijoiden toimeentulo on puhuttanut kenties aina. Erityisesti Suomessa, missä toimeentulo on osana tukijärjestelmää, on yhteiskunnassa keskusteltu runsaasti siitä, onko opintotuki riittävä varmistamaan opiskelijoiden toimeentulon ja asettaako varallisuus ihmiset eri asemaan myös opintojen kannalta. Kaikilla ei ole varaa rahoittaa omaa toimeentuloaan esimerkiksi säästöillä ja opintotukien ohelle on mahdollista ottaa opintolainaa tai käydä töissä opintojen ohella.

Lainanotto epäilyttää

Monet ovat karsastaneet lainanottoa erityisesti tulevaisuuden ollessa epävarma. Järjestelmä onkin siitä ikävä, että opiskelijat ovat käytännössä ainoa ryhmä yhteiskunnassa, jotka pakotetaan rahoittamaan oma toimeentulonsa lainaperusteisesti. Toisaalta opinnot tähtäävät työelämään ja koulutuksella on vahva korrelaatio työllistymisen kanssa. Osa opiskelijoista pelkääkin lainanottoa turhaan, sillä lainan takaisinmaksu on usein melko joustavaa ja sovittavissa pankin kanssa. Lisäksi korot ovat matalat ja laina on valtion takaama.

Maksusuunnitelmiin saa nykyään myös apua ja esimerkiksi lainojen yhdistäminen voi auttaa, mikäli velkaa on enemmän ja haluaa säästää selkeää rahaa. Lainoja yhdistämällä käytössä on vakiokorko ja lisäksi niistä maksaa tietyn selkeän summan takaisin, joka on sovittu jo etukäteen, joten tämä voi auttaa pysymään kartalla omasta budjetista.

Työskentely opintojen ohella

Moni haluaa edelleen tehdä osa-aikaisia töitä opintojen ohella ja usein tämä onnistuukin vaivatta varsinkin silloin, jos opiskeluun ei sisälly paljoa lähiopetusta tai työ on sellainen, että vuorot ovat sovittavissa opintojen mukaan. Työtä tekemällä voi säästää mukavasti pieniä summia itselleen. Opiskelijan kannattaa kuitenkin muistaa, että työstä tienatut rahat voivat johtaa vastaanotettujen opintotukien takaisinmaksuun, kun tulorajat ylittyvät. Kirjanpito on siis välttämätöntä ja opiskelijan on seurattava omia tulojaan ja tarvittaessa muutettava vuorojaan niin, etteivät tulorajat ylity.

Toinen vaihtoehto on perua opintotukea etukäteen, mikäli tietää tulorajojen mahdollisesti ylittyvän. Opintotuesta huolehtii Kansaneläkelaitos eli KELA, jonka sivuilla on listattu tulorajat sen mukaan, monelta opintokuukaudelta tukea nostaa. Yleensä kesätöillä tienatut säästöt eivät välttämättä riitä koko vuodeksi ja monet yhdistävätkin mielellään sekä työnteon että opintolainan.