Rakennusalan tutkinnot Suomessa

Rakennusalaan kuuluvat sekä uusien rakennusten rakentaminen että vanhojen rakennusten korjaaminen ja kunnostaminen. Kansantaloudellisesta näkökulmasta katsottuna rakennusala on Suomessa hyvin tärkeä ala, sillä kotimaan kansallisvarallisuudesta yli puolet muodostuu nimenomaan rakennuksista.

Rakennusala on monipuolinen ala, sillä talojen rakentamisen lisäksi rakentajat työskentelevät esimerkiksi maanrakennuksen ja rakennustuoteteollisuuden piirissä. Rakennusala kietoutuu merkittävällä tavalla myös infrastruktuuriin, johon lukeutuvat niin tiet, sillat ja tunnelit kuin vaikkapa sähkölinjat, vesijohdot ja tietoliikenneverkot.

Rakennusala on merkittävä työllistäjä

Suomessa rakennusala työllistää tälläkin hetkellä noin 175 000–185 000 ihmistä. Mukana on laskettu talonrakentamisen, maanrakennuksen, infrastruktuurin ja erikoisurakoinnin parissa työskentelevien työntekijöiden lisäksi myös toimihenkilöt ja yrittäjät. Tämän lisäksi rakennusalaan epäsuorasti kietoutuvia työntekijöitä on vieläkin enemmän. Esimerkiksi rakennusalalla toimivat kaupat ja verkkokaupat työllistävät merkittävän määrän työntekijöitä joka vuosi.

Näistä pohjoismaalainen Byggmax työllistää tuhansia työntekijöitä Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa jo yli sadalla myymälällään. Vuodesta 1993 lähtien toiminut Byggmax tarjoaa olla monipuolisia ja laadukkaita rakennusmateriaaleja sekä harrastajille että ammattilaisten käyttöön. Tällä hetkellä yhtiö kuuluu myös Ruotsin kolmen suurimman rakennusmateriaaliketjun joukkoon ja kasvaa koko ajan. Rakennusmateriaalien lisäksi Byggmax tarjoaa lämmitykseen, LVI-asentamiseen, puutarhaan ja pihaan sekä perustuksiin liittyviä tarvikkeita, työkaluja ja materiaaleja.

Rakennusala luo sekä työntekijöitä että yrittäjiä

Rakennusala tarjoaa mahdollisuuksia sekä työntekijöille että yrittäjille. Lisäksi on yleistä, että monet rakennusalan työntekijät perustavat jossakin vaiheessa uraansa oman yrityksen. Rakennusalaa voidaankin kuvailla tällä hetkellä hyvin pienyritysvaltaiseksi, sillä esimerkiksi Kaupparekisterin tarjoamien tietojen mukaan rakennusalalta löytyy tänäkin päivänä lähes 50 000 pienyritystä, sekä sivutoimisia että päätoimisia yrityksiä.

Missä rakennusalaa voi opiskella?

Rakennusalaa voi opiskella sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa että korkeakouluissa. Suomessa toisen asteen rakennusalan ammatillisia opintoja ovat muun muassa rakennusalan, puuteollisuuden, sähkö- ja automaatioalan sekä talotekniikan perustutkinnot.

Perustutkinto on mahdollista suorittaa ammattikoulusta riippuen myös näyttötutkintona. Näyttötutkinto on sopiva vaihtoehto erityisesti aikuisille, jotka haluavat saada alan tutkinnon, mutta jotka ovat ehtineet jo integroitua työelämään. Rakennusalan ammattikoulut tarjoavat myös muita joustavia itsenäisen opiskelun vaihtoehtoja muun muassa oppisopimuskoulutuksen muodossa.

Rakennusalan perus- ja erikoistutkintoja tarjoavat Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Novidan ammattiopisto, Careerian ammattikoulu, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Stadin ammattiopisto, Aikuiskoulutus ja Koulutuskeskus Sedu sekä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Jos jatkokouluttautuminen kiinnostaa, rakennusalaa voi opiskella myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen opintoja tarjoavat tällä hetkellä muun muassa rakennustekniikan, maanmittaustekniikan, rakennusalan työnjohdon, puutekniikan, sähkötekniikan ja talotekniikan tutkinnot. Yliopistoissa puolestaan on mahdollista opiskella muun muassa rakennustekniikkaa, maanmittaustieteitä, puunjalostustekniikkaa, sähkö- ja materiaalitekniikkaa sekä arkkitehtuuria.

Rakennusalan koulutuksia tarjoavat tällä hetkellä monet ammattikorkeakoulut ympäri Suomea. Opintoja on mahdollista suorittaa esimerkiksi Turussa, Kajaanissa, Seinäjoella, Hämeessä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Ylempiä amk-tutkintoja tarjoavat esimerkiksi Oulun, Jyväskylän, Tampereen, Seinäjoen, Turun ja Hämeen ammattikorkeakoulut, Helsingin Metropolia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kandin ja maisterin tutkintoja rakennusalalla tarjoavat tällä hetkellä Oulun ja Tampereen yliopistot.

Rakennusalan tulevaisuus

Rakennusalan tulevaisuus näyttää ainakin tällä hetkellä varsin kirkkaalta. Ennustetaan, että tulevaisuudessa rakennusalalla vapautuu eläköitymisen johdosta jopa tuhansia vakituisia työpaikkoja. Tämän lisäksi rakennusalan kasvaessa ja kehittyessä alalle tulee syntymään tuhansia uusia työpaikkoja.

Esimerkiksi Opetushallituksen teettämän ammattirakenne-ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä kotimaiselle rakennusalalle avautuisi nykyisten ennusteiden mukaan jopa 80 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi rakennusalan työtehtävien teetättäminen ulkomailla on mahdotonta, joten on odotettavissa, että työt tulevat pysymään Suomen maalla myös lähitulevaisuudessa.