Ammatillinen koulutus

Kädentaitoiselle sopii ammatti, jossa pääsee tekemään sitä, missä on kaikista taitavin. Ammatillinen koulutus taas tarjoaa valitsijalleen selkeän ammatin, johon työllistyä. Jos pitää käden jäljen näkymisestä ja projekteista, on ammattiin opiskelu otollisinta. Ammattikouluista voi valmistua sellaisiin ammatteihin kuin automekaanikko, kondiittori tai kokki. Osalle ammatti on suorastaan kutsumus ja jopa lapsuuden haave, jotain, minkä tekemisestä todella nauttii. Miltä koulutuspohjalta sitä sitten ponnistaakin, on elannon hankkiminen omassa haaveammatissa toimimisesta jokaisen unelma.

Ammatillinen koulutus koostuu näytöistä ja tekemisestä. Oppiminen ja edistyminen on selvästi nähtävillä ja opiskeluympäristö voi olla oikeastaan mitä vain koulun penkin, työpaikan ja virtuaalisten ympäristöjen välillä. Arvatenkin ammattikoulussa ei voi kokonaan välttyä kirjoihin perehtymiseltä, mutta opinnot ovat silti suurimmilta osin tekemiseen painottuneet ja käytännönläheiset.

Tutkintoihin tutustuessa voi huomata, että ammatillisesta koulusta voi valmistua hyvin samankaltaisille aloille kuin esimerkiksi ammattikorkeakouluistakin. Opinnoista ansaituissa nimikkeissä on kuitenkin eroja. Ammattikoulusta valmistunut liiketalouden osaaja on kolmen vuoden opintojen jälkeen nimikkeeltään merkonomi, kun ammattikorkeakoulusta valmistunut saa samankaltaisista opinnoista tittelin tradenomi. Lopulta molemmat työllistyvät samalle alalle ja työtehtävät voivat olla hyvin samankaltaisia ellei jopa täysin samoja. Ammattikoulun käynyt on toisaalta etulyöntiasemassa, sillä hän valmistuu työmarkkinoille ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason kumppaneitaan aikaisemmin ja ehtii saavuttaa siten korkeankin aseman ennen ikätoverien valmistumista.