Avoin yliopisto – yliopisto avoinna kaikille

Avoin yliopisto on monipuolinen valinta lukion jälkeen omaa koulutusalaa pohtivalle tai välivuotta pitävälle. Avoimen yliopiston kurssit ovat maksullisia, mutta sisällöltään yleensä täysin samat kuin mitä varsinaiset tutkinto-opiskelijat pääsevät suorittamaan. Monet kurssit ottavat opiskelijoikseen sekä tutkintoa suorittavia sekä avoimen yliopiston opiskelijoita. Siksi avoimen yliopiston valinnut voikin olla varma, että saa saman tasoista opetusta kuin varsinaiset opiskelijatkin.

Avoimen yliopiston suuri etu on, että opiskelijaksi ilmoittautuvalta ei vaadita erityistä pohjakoulutusta. Avoimen opintoja voi suorittaa siis kuka tahansa aiheesta kiinnostunut, eikä erilaisia pääsykokeita tarvitse läpäistä voidakseen aloittaa opiskelun. Nämä ovatkin käytännön syitä sille, miksi avoin yliopisto on kelpo valinta omaa suuntautumistaan vielä pohtivalle lukiosta vasta valmistuneelle. Avoimessa yliopistossa voi kokeilla erilaisia asioita ja etsiä omaa polkua. On hyvä idea valita tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman paljon toisistaan poikkeavia kursseja suoritettavaksi ja tällä tavalla tunnustella, mikä aihe tuntuu eniten omalta. Joskus saattaa nimittäin käydä niin, että vähemmän kiinnostavalta vaikuttanut kurssi onkin se kaikista kiinnostavin ja saa opiskelijan vaihtamaan täysin suunnitelmansa koskien opintojen jatkumista. Avoin yliopisto tarjoaa myös työssäkäyville mahdollisuuden päivittää omaa osaamista tai harkita alan vaihtoa työn ohella. Monet kokevat opiskelun myös mukavana harrastuksena, joka tuo tasapainoa omalle työlle.

Sellaisetkin opiskelijat, jotka ovat varsinaisia yliopiston opiskelijoita, pääsevät hyödyntämään avoimen yliopiston kattavaa tarjontaa. Kesäisin ja loma-aikoina, kun yliopistojen ovet yleisesti ovat kiinni, on avoimella yliopistolla usein kursseja tarjota. Vaikka avoimen yliopiston opinnot ovatkin pääsääntöisesti maksullisia, tarjoavat jotkut yliopistot tutkintoa opiskeleville opiskelijoilleen mahdollisuuden osallistua avoimen yliopiston kursseille maksutta. Nämä kurssit opiskelija taas saa vapaasti liittää osaksi omaa tutkintoa. Jos siis mielii suorittaa yliopistotutkinnon niin nopeasti kuin mahdollista, on hyvä muistaa mahdollisuus opiskella myös kesäisin ja yliopiston loma-aikoina. Tämä on varteenotettava valinta myös silloin, kun opiskelija ei ole onnistunut löytämään kesätyöpaikkaa, mutta haluaisi kuitenkin viettää kesän jonkin muun kuin lomailun merkeissä.

Helsingin yliopisto raportoi vuonna 2017 avoimessa yliopistossa opiskelleen ennätysmäärän opiskelijoita. Tämä onkin linjassa sen kehityksen kanssa, että avoimen yliopiston tarjonta on entistä enemmän esillä ja tunnettu. Avoimen yliopiston asema on myös tunnustettu siten, että siellä suoritetut opinnot voi myöhemmin liittää osaksi omaa tutkintoa. Sekin on mahdollista, että yliopiston pääsykokeiden sijaan yliopistoon voi päästä, kun on suorittanut tarpeeksi suurella laajuudella avoimen yliopiston opintoja. Tätä keinoa käyttäen voi omaa opiskeluaikaa lyhentää ja valmistua tavallista nopeammin sitten, kun on päässyt sisään yliopistoon. Aina tutkinnon tavoittelu ei kuitenkaan ole välttämätöntä – joskus pelkkä onnistumisen kokemus riittää palkinnoksi.