Itsenäinen ja omaehtoinen opiskelu

Kun oma päivätyö löytyy jo, voi käydä mielessä vaihtaa alaa tai ainakin jatkokouluttautua tai hankkia tiettyä erikoisosaamista nykyisen osaamisen tueksi. Viime vuosina etänä suoritettavia opintoja tarjoavia tahoja on ilmestynyt entistä enemmän ja kursseja on, mistä valita. Jotkin yliopistot tarjoavat kursseja kiinnostuneille sillä erotuksella avoimen yliopiston opintoihin, ettei kyseisiä kurssien suorituksia arvioida tai niistä myönnetä opintopisteitä. Täten itsenäisesti suoritettavat kurssit ovatkin hyvä keino perehdyttää itse itsensä uuteen aihepiiriin tai vaikka teknologiaan ja uusiin ohjelmistoihin, jotka työpaikka on vastikään ottanut yleiseen käyttöön. Kurssit tarjoavat myös varmuutta, kun osaamista on jo, mutta täysi aiheen tai teknologian hallinta on yhä hakusessa. Lisäksi itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit tarjoavat näkökulmia sellaisiinkin aiheisiin, joihin perinteisen koulutuksen keinoin harvoin pääsee tutustumaan. Esimerkiksi Helsingin yliopisto alkoi tarjota kaikille avoimia, maksuttomia tekoälyopintoja, jotka tarjoavat yleiskatsauksen tekoälyn perusteisiin. Vaikka opinnot eivät olekaan verkkomuotoisia, on niiden idea sama: tarjota jokaiselle taustasta ja varallisuudesta riippumatta pääsy tietoon.

Kurssien muotoja on yhtä monta kuin kurssejakin. Alasta riippuen suorituksen tapana voi olla projekti, alan kirjallisuudesta koottuun lukupakettiin tutustuminen tai videolle taltioidut perinteiset luennot. Nämä moninaiset tavat mahdollistavat sen, että jokaiselle löytyy se oma paras tapa oppia ja kehittyä, missä ja milloin itselle parhaiten sopii. Siksi itsenäisesti etänä suorittaminen sopiikin työssäkäyville ja perheellisille, joille perinteinen oppiminen ja opiskelu voi olla hankala järjestää muun elämän lomaan. Taltioituja luentoja voi seurata omalta kotisohvalta iltaisin ja kirjallisuutta voi lukea vaikkapa junassa matkalla töihin. Erilaiset kursseja tarjoavat palvelut korostavatkin sitä, että opinnot voi suorittaa omassa tahdissa ja omassa aikataulussa.

Oman osaamisen jatkuva päivittäminen on trendi, joka yleistyy jatkuvasti: sekä työpaikkailmoituksissa että muodollisen koulutuksen piirissä korostetaan yhä enemmän jatkuvaa oppimista ja valmiutta itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Tällaisten arvojen yleistyminen sopiikin hyvin yhteen nykyajan hengen kanssa: myös teknologia kehittyy ennätyksellistä vauhtia ja sen myötä yhteiskunnassa lähes kaikki. Siksi myös työntekijän ja oppijan on oltava mukautumiskykyinen ja valmis päivittämään osaamistaan jatkuvasti.