Kuinka ottaa oppilaitoksen CRM-järjestelmä haltuun?

Etenkin yksityisissä oppilaitoksissa opiskelijat ja muut oppilaitoksen sidosryhmät kannattaa nähdä asiakkaina. Kilpailu on nimittäin kovaa ja jo oppilaitoksen maineenkin kannalta on tärkeää, että opiskelijat tuntevat saavansa ammattitaitoista koulutusta sekä vastinetta käyttämälleen ajalle. Löydät tästä artikkelista hyviä vinkkejä, joiden avulla oppilaitos voi ottaa helposti, nopeasti ja näppärästi CRM-järjestelmänsä haltuun ja palvella tätä kautta opiskelijoitaan ja muita sidosryhmiään entistä tehokkaammin!

Mistä CRM oppilaitokselle?

Laadukas ja näppärä crm järjestelmä löytyy Limeltä! Lime Technologies pystyy huomioimaan asiakkaidensa tarpeet ja räätälöimään myös oppilaitoksille sopivat CRM-vaihtoehdot. Kannattaakin ottaa yhteyttä Lime Technologies -yritykseen ja lähteä kartoittamaan oman oppilaitoksen CRM-tarpeita.

Kuinka oppilaitos hyötyy CRM-järjestelmästä?

Oppilaitoksen johtaminen ei ole helppoa ja moni rehtori ja johtaja saattaakin kokea uupumuksen merkkejä, jotka on syytä ottaa vakavasti. Yksi suuri syy johdon uupumukseen saattaa piillä siinä, ettei oppilaitoksen CRM ole välttämättä aivan sillä tasolla, jolla sen modernissa oppilaitoksessa pitäisi olla. Näin opiskelijoiden ja muiden oppilaitoksen sidosryhmien asioiden hoito saattaa tuntua kaoottiselta eikä se ole kovinkaan järjestelmällistä. Siihen saattaa kulua täysin ylimääräistä aikaa ja vaivaa. Tilanne on onneksi helppo korjata hankkimalla oppilaitokseen juuri sille sopiva CRM-järjestelmä.

Järjestelmä auttaa esimerkiksi seuraamaan opiskelijoiden edistymistä entistä tarkemmin. Sen avulla voidaan järjestää näppärästi esimerkiksi opiskelijoille suunnattuja kyselyitä ja luoda niiden pohjalta dataa, joka auttaa ymmärtämään entistä paremmin, mistä esimerkiksi opintojen keskeytykset ja heikot oppimistulokset voivat johtua. Nuorten aikuisten on uutisoitu koronaepidemian aikana kärsineen esimerkiksi yksinäisyydestä, ja tämän ongelman ratkaisussa juuri oppilaitoksilla on avainasema. On kuitenkin tärkeää tietää, millaisia keinoja opiskelijat itse toivovat tilanteen ratkaisemiseksi, sillä jos opiskelijoiden ääni jää kuulematta, voivat tilanteen korjaamiseksi tarkoitetut keinot mennä metsään ja pahimmillaan jopa pahentaa entisestäänkin vaikeaa tilannetta.

CRM tekee opiskelijoiden ja muiden oppilaitoksen sidosryhmien tietojen hallinnasta entistä tehokkaampaa, sillä yhteen ainoaan järjestelmään on mahdollista tallettaa kaikki eri asiakkuuksia koskevat tiedot. Näin ne on helppo löytää ja ottaa esiin ja niitä on entistä helpompi seurata. Asiakkuuksien hallinnassa säästetään aikaa ja vaivaa.

Kaikissa oppilaitoksissa opiskelijoita ei välttämättä osata vielä nähdä asiakkaina, vaikka syytä tähän totisesti olisikin, sillä myös opiskelijat äänestävät helposti jaloillaan, elleivät koe saavansa tasokasta opetusta ja laadukkaita opintopalveluita. Tästä syystä oppilaitosten kannattaakin ehdottomasti panostaa CRM-järjestelmään, joka auttaa pitämään niin oppilaitoksen opiskelijat kuin työntekijätkin tyytyväisinä!