Uusi teknologia ja teknologian kehitys muokkaa koulutusta

On esitetty, että niin sanottu neljäs teollinen vallankumous mullistaa merkittävästi niitä työelämän vaatimia taitoja, jotka mielletään kaikista tärkeimmiksi. Monimutkainen ja kriittinen ajattelu, luovuus ja ihmisten johtaminen ovat taitoja, joita ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa, sillä koneet ja tekoäly eivät ainakaan toistaiseksi pysty niitä hallitsemaan.

Työelämän vaatimien taitojen lisäksi myös itse työ muuttuu teknologian myötä. Ajatuksena ei tunnu enää kaukaiselta, että osa työstä siirtyy kokonaan robottien tehtäväksi. Onhan monia sellaisia työtehtäviä, erityisesti teollisuudessa, joiden hoitaminen on varsin toistavaa ja sellaista, jonka voisi automatisoida. Tästä suuntauksesta ei kuitenkaan automaattisesti seuraa työpaikkojen katoaminen: tarvitsevathan koneet aina jonkun, joka niitä ohjaa. Koulutuksen ja koulutustarjonnan näkökulmasta erilaiset koneiden hallintaan perehdyttävät tutkinnot saattavat olla sellaisia, jotka parhaiten vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla ihmisten johtamisen, neuvottelun ja suunnittelun asema korostuu ja työelämään tarvitaan ammattilaisia, jotka taitavat ne työn sosiaaliset puolet ja ihmisten hallinnan.

Palvelualat eivät välttämättä ensimmäisenä tule mieleen pohtiessa sitä, mitä taitoja koulutusjärjestelmän tulisi tulevaisuuden työelämää varten opiskelijoissa ja oppijoissa hioa. Palveluammatit sisältävät luonnollisesti erottamattomasti ihmisten kohtaamista ja joissain tapauksissa myös empatiaa. Tällaisten tehtävien roolin arvioidaan kuitenkin kasvavan, sillä vain ihminen kykenee näyttämään tunteita, huolehtimaan toisesta ihmisestä ja käyttämään sosiaalista silmää kaikessa kanssakäymisessä.