Yliopistoon lukion jälkeen

Minkä koulutuksen sitten itselleen peruskoulun jälkeen valitseekin, on kouluttautuminen aina hyvä valinta. Lukion valinneet opiskeijoista suurin osa päätyy joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Yliopistossa vasta aloittaneet opiskelijat kohtaavat usein suuren vapauden ja toisaalta vastuun: kun lukiossa on tietty oppimäärä ja kaikille samat sisällöt, on yliopistossa omien opintojen kokoaminen osittain täysin vapaata. Tämä tarkoittaa sitä, että monessa tutkinnossa on varattuna osio vapasti valittaville opinnoille, jotka saattavat olla mitä tahansa. Useimmiten yliopistot tarjoavatkin koko kurssivalikoimansa kaikille opiskelijoille valittavaksi.

Valinnanvapaus koskee myös tutkinnon suoritusaikaa. Mikäli ei ole valtion rahallisesta tuesta, kuten opintotuesta riippuvainen, on oma opiskeluaika oikeastaan täysin opiskelijan omissa käsissä. Vapaus tuo kuitenkiin mukanaan vastuun, ja opiskelijan on oltava hyvin motivoitunut ja päättäväinen saattaakseen loppuun tutkinnon, jonka on kerran aloittanut. Tutkintoihin pakollisina sisältyviin kursseihin sisältyy varmasti niitä kiinnostavimpia, mutta myös vähemmän kiinnostavia, mutta kaikista näistä on suoriuduttava samalla sisulla. Yksi yliopiston työelämään valmistavista ominaisuuksista onkin se, että tutkinnon suorittaminen on usein varsin työlästä ja vaatii sisäistä motivaatiota sekä kykyä hallita stressiä. Toisaalta omaa unelmien alaa opiskelevalle jokainen opetussuunnitelman mukainen kurssi voi olla toinen toistaan mielenkiintoisempi ja antoisampi.

Yliopiston pääsykokeet aiheuttavat monelle päänvaivaa ja joillekin ne muodostavat ylitse pääsemättömän kynnyksen yliopistoon hakemiselle. On tavallista, että kokeen joutuu tekemään useamman kerran perättäisinä vuosina, jos pisteet eivät ensi yrittämällä riitä opiskelupaikan saamiseksi. Moni lukee pääsykokeisiin samalla ahkeruudella viisikin vuotta toisensa perään, kun taas onnekkaat saavat unelmiensa opiskelupaikan heti ensimmäisellä yrityksellä. Koska koko maassa muutettiin vuonna 2016 korkeakoulujen sisäänpääsyn järjestelmää, on jatkossa onneksi mahdollisuus päästä yliopistoon myös hyvällä lukion todistuksella, jopa kokonaan ilman pääsykokeita.