Kansainvälisyys yliopistossa

Yliopistossa opiskelevalle tarjoutuu lukuisia tapoja kansainvälistyä opintojen aikana. Varsinaisesti ulkomaille lähtemisen ohella kannattaa muistaa, että myös kotimaan yliopistolla voi kansainvälistyä. Jokaisella suuremmalla suomalaisella yliopistolla on esimerkiksi oma järjestönsä maahan saapuville vaihto-oppilaille. Näiden järjestöjen aktiivit järjestävät ohjelmaa vaihto-oppilaille ja mukaan toimintaan pääsee helposti olemalla itse aktiivinen. Järjestössä toimimisen ohella kansainvälistä tunnelmaa voi hakea ottamalla vieraalla kielellä järjestettäviä yliopiston tarjoamia kursseja. Nämä kurssit kuuluvat yleensä tutkinnon opetusohjelmiin, mutta kurssin toteutus esimerkiksi englanniksi tuo sekä lisää haastetta opiskeluun. Kielitaidon parantumisen ohella muun kuin suomenkielinen kurssi saattaa tarjota mahdollisuuden aitoon kansainväliseen kohtaamiseen, jos kurssi sisältää ryhmätöitä ja kurssille osallistuu paljon vaihto-oppilaita.

Jos ulkomaille haluaa kotimaassa toimimisen lisäksi tai sen sijaan lähteä, on mahdollisuuksia useita. Vaihtoehdoista tavanomaisimmat ovatkin opiskelijavaihto ja tutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan ulkomailla.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on erinomainen keino hankkia kansainvälistä kokemusta. Opiskelijavaihto kestää useimmiten yhden lukukauden eli noin puoli vuotta, tai kokonaisen lukuvuoden. Valitsee minkä keston tahansa, on ulkomailla saatu kokemus mittaamattoman arvokasta ja jo lyhyessä ajassa on mahdollista kehittää itseään ja omaa osaamista enemmän kuin mitä olisi koskaan voinut kuvitella. Opiskelijavaihto on siitä helppo valinta, että yliopistot ovat usein hyvin verkostoituneet keskenään ja valmiita vaihto-ohjelmia on, mistä valita. Kun yliopistoilla on valmiiksi sopimus keskenään, on vaihtoon hakemisen prosessi helppo. Sen lisäksi majoitukseen ja käytännön asioiden järjestämiseen saa helposti apua. Apua tarjoavat kohteeksi valitussa maassa paitsi virallinen taho, myös uudet ystävät ja vaihto-oppilaista muodostuva verkosto, jossa kaikki ovat samassa tilanteessa. Verkostoituminen lukuisten hyvien tyyppien kanssa, jotka ovat kotoisin kaikista maailman kolkista, onkin ehdottomasti yksi painavimmista syistä lähteä opiskelijavaihtoon.

Kurssit, joita kohteena olevan maan yliopisto tarjoaa, voivat olla täysin erilaisia sisällöltään tai rakenteeltaan, kuin millaiseen suomalaisessa yliopistossa on tottunut. Sen ansiosta ulkomailla opiskelu voi olla virkistävä paussi kotimaisten opintojen keskellä, jos opiskelu on muuten alkanut jo maistua puulta. Toisille vaihtokohteen valinta saattaakin perustua nimenomaan hyvään erikoisalan kurssien tarjontaan tai tiettyyn kurssiin. Valitun maan kurssitarjontaan kannattaakin perehtyä huolella ja paitsi arvioida aiheiden kiinnostavuutta, myös arvioida kriittisesti oman kielitaidon riittävyyttä.

Myöhemmin työelämässä kokemus vaihto-opiskelusta voi olla eduksi. Se todistaa potentiaaliselle työnantajalle hakijalla olevan kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelijavaihto kehittää myös itsenäisyyttä ja mukautumiskykyä, mitkä ovat nekin myönteisiä ominaisuuksia kenessä tahansa.

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Jos rohkeutta ja kielitaitoa riittää, voi koko tutkinnon suorittaa kokonaan ulkomaisessa yliopistossa. Euroopan Unionin sisällä suomalaiset ylioppilastutkinnot ovat yleisesti tunnustettuja, mutta myös muualla maailmassa Suomessa hankittu kelpoisuus hakea yliopistoon on hyväksytty. Yleensä yliopistojen sisäänotto eroaa merkittävästi suomalaisista yliopistoista ja joihinkin ulkomaisiin kouluihin pääsee ilman pääsykokeita kirjoittamalla motivaatiokirjeen tai tarjoamalla muita dokumentteja.